Jak elegantně zažádat o nahrání zvířat do své farmy?

20. 4. 2022

Práce u klece je mnohem pohodlnější , pokud máme k dispozici seznam zvířat uložených v HOOFMANAGERu. Pak lze rychle a efektivně nahraná zvířata vyhledávat a pořizovat u nich záznamy. Vylepšili jsme systém žádosti o nahrávání, tak aby celý proces byl co nejefektivnější.

Po přihlášení do HOOFMANAGERu přímo u své farmy můžete kliknutím na tlačítko IMPORT nahrát soubor se seznamem zvířat.

Soubor zvířat můžete vyexportovat například z kontroly užitkovosti, ze stájového registru či dojícího programu. Je vhodné spíše pracovat se stájovým registrem, protože ta zachytíte všechny kategorie zvířat. Samozřejmě pokud některé zvíře bude v seznamu chybět, lze je ručně doplnit přímo u klece. Systém umí i čísla obojků, ale stěžejní je registrační číslo zvířete v plném rozsahu. Aplikace si poradí i se zahraničními čísly s prefixy jiných zemí. Soubor musí být v CVS formátu.

O výsledku nahrání se vám objeví informace. Pokud zrušíte žádost – nedojde ke zpracování. Z důvodu kontinuity nelze do doby zpracování odeslaného souboru odeslat na stejnou farmu další soubor.

Nahrávání zpracovává naše oddělení podpory, proto není vytvoření seznamu okamžité, ale trvá několik dní. O zpracování souboru a vytvoření seznamu zvířat budete informování e-mailovou zprávou a v aplikaci HOOFMANAGER zmizí hláška a objeví se opět tlačítko IMPORT.