Paznehtáři, chovatelé zbystřete – HoofManager stojí na pevných nohách

12. 12. 2022

HoofManager byl vyvinut jako chovatelský nástroj ke sledování zdravotního stavu končetin vašich zvířat. Jedním z jeho cílů je sledování a identifikace konkrétních onemocnění nebo funkčních poruch, které se na končetinách objevují. Celá řada těchto poruch a onemocnění má svoje predispozice nejenom ve vztahu k principu nebo způsobu chovu ale i k plemeni a celkové genetice.

Aby byly všechny informace relevantní, zaměřili jsme se na sledování zdravotního stavu paznehtů přímo při jejich funkční úpravě nebo provádění léčebných zákroků. Každé zvíře v HoofManageru má zavedenou „zdravotní kartu“ týkající se končetin a jednotlivé činnosti (samotná FÚP, léčebný postup, jiná terapie) jsou zde zaznamenány. Zároveň je i lokalizováno na jaké části paznehtu, případně celé spodní části končetiny se daná porucha nebo nález nachází.

Identifikace onemocnění dle ICAR

Klasifikace onemocnění je řešena dle tzv. ICARu, (mezinárodní klasifikace poruch a onemocnění končetin). Jednotlivé části paznehtu lokalizovány tak, aby k nim byly přiřazeny i pravděpodobné výskyty onemocnění, případně poruchy. Jinými slovy Vás appka i do jisté míry vede, abyste byli schopni záznam vést poměrně kvalitně.

Komunikační rozhraní mezi chovatelem a paznehtářem

Další věc, kterou pro Vás jako chovatele HoofManager přináší je komunikační rozhraní mezi ošetřovatelem, případně paznehtářem a Vámi. I pokud vše vykonává jedna osoba, přinese HoofManager svůj efekt, protože máte jednotný způsob záznamu. Způsob záznamu lze kdykoliv komukoliv zobrazit, případně v něm pokračovat. Ve chvíli, kdy informace o zdravotním stavu paznehtů potřebují vidět zaměstnanci z vlastních řad, externí paznehtáři, veterinář a Vy, jako chovatel je Hoofmanager velmi bytelným nástrojem k předávání informací o konkrétním zvířeti.

Online i off-line

Celá aplikace funguje online, tzn., že se přihlašujete na server, na kterém aplikace běží a není třeba instalace do koncových zařízení. Internetové připojení je velkou výhodou, ovšem ne každá stáj má dostatečný signál, proto lze s HoofManagerem pracovat i v off-line režimu. Po připojení k internetu se data synchronizují a HoofManager funguje opět plnohodnotně.

Funkce HoofManageru – sběr dat a manažerská nadstavba

Jeden z režimů HoofManageru je zaznamenávací, kdy se s ním pracuje u konkrétního zvířete přímo v terénu a pak režim manažerský, kdy data vyhodnocujete a výstupy zařadíte do praxe. HoofManager nabízí celou řadu filtrů, které dokážou selektovat různé skupiny zvířat (převaz, opakovaný převaz). Všechny data lze vyexportovat do hotových .pdf seznamů, případně .xls seznamů, se kterými lze dále pracovat, případně poslat emailem přímo z aplikace dalším zúčastněným osobám. V aplikaci lze přidávat, případně odebírat jednotlivé účastníky, kteří mohou s daty pracovat.

 Zdravotní stav paznehtů z hlediska plemenitby – plemenná hodnota zdraví

Zdraví zvířat je významná veličina v posuzování plemenné hodnoty zvířete. A zdraví končetin je dnes vedle zdraví mléčné žlázy u dojného skotu považováno za další významný parametr. Precizní záznam zdravotního stavu končetin lze kompilovat díky kombinaci sběru dat z terénu a dat z plemenářských evidencí.

Hoofmanager je připraven k synchronizaci dat s deníkem nemocí, provozovaný ČMSCH.

Rozhodli jsme maximálně podpořit chovatele, a proto tuto verzi HM poskytli všem bez rozdílů zdarma a podporujeme všechny uživatele v rámci free licence. Jediné, co potřebujete splnit je zaregistrovat se zdarma na www.hoofmanager.cz, získat tam svůj účet, vytvořit svou farmu, případně pokud už tam vaše farma je (z důvodu, že ji například již založil paznehtář) tak pak není nic jednoduššího než zažádat o přidělení přístupu k této farmy a můžete s HoofManagerem začít směle pracovat.