Tip: Jak uzavřít všechny kontroly na farmě?

21. 6. 2022

Uzavření všech kontrol na daném chovu má smysl například před zahájením plošného ošetření, kdy během prohlídky bude zaznamenán nový stav. Režim ukončení kontrol umožní sjednotit celou činnost do jednoho startovacího bloku. Pro přesnou evidenci je vhodnější kontinuální zadávání výstupů a striktní ukončování kontrol v Hoofmanageru na úrovni zvířete. Uvedená hromadná operace umožňuje elegantně řešit situaci, kdy z různých důvodů nedošlo k aktualizaci Hoofmanageru průběžně.  Funkčnost usnadní práci v terénu, kde by jinak paznehtář musel u každého zvířete manuálně ukončovat všechny kontroly, které takto nebyly označeny.

Postup

    1. Přejděte k podniku, kde chcete provést operaci.
    2. Vyberte podnik
    3. Klikněte na Uzavřít všechny probíhající nemoci, toto políčko se nachází pod daty Vaší farmy
    4. Potvrďte OK.