Přejděte na seznam zvířat daného podniku (například výběrem možnosti “Zvířata” v menu daného podniku)

V seznamu zvířat vyhledejte zvíře u kterého provádíte prohlídku.

V příslušném řádku klikněte na ikonu . Tím dojde k vytvoření nového záznamu (prohlídky). U mobilních zařízení je pro zobrazení ikony nutné nejdříve posunout řádek směrem doleva

V přepínači nohou klikněte na nohu, na se kterou chcete pracovat (U mobilu/tabletu najdeme přepínač u spodní hrany obrazovky. U stolního počítače pak nahoře vedle schématu paznehtu.)

Na schématu paznehtu i v seznamu nálezů již vidíme záznamy z minulé kontroly. (U mobilní verze zobrazíme seznam nálezů pomocí ikonky . U ostatních zařízení vidíme seznam v dolní části obrazovky.)

Postupně klikneme na jednotlivé nálezy a vybereme jejich ošetření . V případě, že se již nález na noze nenachází, vybereme v seznamu “Ošetření” možnost “Vyléčeno”. (U desktopu a tabletu můžeme alternativně vyléčený nález zadat již v seznamu nálezů kliknutím na ikonu .) Můžeme také přidat aktuální fotografii, případně upravit oblast paznehtu (pokud se například oblast rozšířila)

Podobně postupujeme u dalších nohou

V podrobnostech prohlídky (U mobilu/tabletu v šedém pruhu nahoře. U stolního počítače v levém sloupci) vybereme pomocí přepínače “Ne/Ano” zda byla během kontroly provedena funkční úprava paznehtů.

V podrobnostech prohlídky vybereme pomocí přepínače “Ne/Ano”, zda zvíře musí být zkontrolováno. V případě, že zvolíme “Ano”, vybereme interval, za jak dlouho je potřeba zvíře zkontrolovat. Pokud by nám přednastavené intervaly nevyhovovaly, můžeme zvolit možnost “Vlastní” a ve vedlejším poli zvolit přesný datum.

V případě, že zapisujeme prohlídku zpětně, vybereme v podrobnostech prohlídky v poli “Datum prohlídky” den, kdy jsme prohlídku prováděli.

Pomocí zaškrtávacích polí můžeme vybrat, zda u zvířete navrhujeme léčbu antibiotiky nebo vyřazení z chovu

Jakmile máme prohlídku zaznamenanou, uložíme ji tlačítkem [Uložit]

Pomohla vám tato rada?